۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تير   

بخش ریه

دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی

متخصص بیماریهای داخلی

CV

دکتر میترا ثمره فکری

فوق تخصص بیماریهای ریه

CV

دکتر احمد شفاهی

فوق تخصص بیماریهای ریه

CV

دکتر رستم یزدانی

فوق تخصص بیماریهای ریه

CV

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

فوق تخصص بیماریهای ریه

CV

دکتر محسن شفیع پور

فوق تخصص بیماریهای ریه

دکتر محمد حسن توحیدی

فوق تخصص بیماری های ریه

بخش گوارش

 

دکتر سید صدرالدین لهسایی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر صدیف درویش مقدم

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر محمدجواد زاهدی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر محمد مهدی حیاتبخش

متخصص داخلی

دکتر سید مهدی سید میرزایی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

cv

دکتر بیژن احمدی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر علی اکبر خالصی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

 

دکتر علی سعیدپور

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر امید اسلامی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر سارا شفیعی پور

فوق تخصص بیماریهای گوارش

دکتر بهرنگ شمسی نژاد

فوق تخصص بیماری های گوارش 

 

 

بخش غدد

دکتر مژگان سنجری

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز

cv

 

دکتر محمدحسین گذشتی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز

دکتر غلامرضا یوسف زاده

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز

cv

دکتر آبنوس مختاری

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز

دکتر زهرا حاج محمدی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز

 

بخش عفونی

دکتر غلامعباس سلاجقه

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر مهرداد فرخ نیا

 متخصص بیماریهای عفونی

دکتر فرهاد صراف زاده

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر میثم یوسفی

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر حمید ابوسعیدی

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر ایمان قاسم زاده

متخصص بیماریهای عفونی

cv

بخش داخلی

دکتر سهیلا ترابیان

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر فرانک سلاجقه

متخصص بیماریهای داخلی

CV

دکتر سارا پزشکی

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر مهدیه جمالیزاده

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر سمیرا نخعی

متخصص بیماریهای داخلی

 

دکتر رامین صباحی

متخصص بیماریهای داخلی

 

دکتر بهنام دلفاردی

متخصص بیماریهای داخلی

CV

دکتر مهری خادم نعمت اللهی 

متخصص بیماری های داخلی 

 

دکتر امیر مبصرفر

متخصص بیماری های داخلی