۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

دستیاران گروه داخلی ورودی 95

دکتر رضا یزدانی
دکتر محمد رسول سازور
دکتر پدرام صالحی
دکتر محمد حسن بقایی
دکتر طاهره علینقی
دکتر فاطمه طیاری
دکتر محبوبه اسفندیارپور
دکتر فاطمه کربلایی
دکتر نفیسه صوری
دکتر سارا سعیدی

 

دستیاران گروه داخلی ورودی 96

دکتر ساناز کلانتری پور
دکتر مهسا مهدوی
دکتر محدثه کمالی
دکتر سوتیا یوسفی
دکتر محمدرضا اشرفی
دکتر امیرحسین کاردوست
دکتر فائزه حسنی سعدی

 

دستیاران گروه داخلی ورودی 97

دکتر بی تا رشیدی نژاد
دکتر سیده شهرزاد میرحسینی
دکتر الهام برف زاده
دکتر نسرین صابری
دکتر بهناز دانش
دکتر مریم باقری نژاد
دکتر سمیه عبدالهی
دکتر آرین محمدی نژاد
دکتر حسین کریمی دخت
دکتر سید مهدی حسینی بیوکی
دکتر محمد مهدی ملک ثابت

 

دستیاران گروه داخلی ورودی 98

دکتر عارفه شهابی
دکتر محمدجواد ترمه باف زاده
دکتر موسی فیوضی
دکتر امیرحسین عربی
دکتر مرجان عباسی نیا
دکتر زهرا سالاری
دکتر راضیه راز
دکتر سارا احمدی نژاد
دکتر آرزو افخمی
دکتر امیر بنی اسدی
دکتر احسان طاهری