۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

بخش روماتولوژی

دکتر محمدرضا شکیبی

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر جمیله عطاپور

متخصص داخلی

دکتر ترلان حسن آقایی

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید محمد حسینیان

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر فرزانه یزدی

فوق تخصص روماتولوژی

بخش نفرولوژی

دکتر جلال آزمندیان

فوق تخصص نفرولوژی

 

دکتر عباس اطمینان

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر سیمین دخت حبیب زاده

فوق تخصص نفرولوژی

 

دکتر فاطمه موسوی

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر آزاده صابر

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر نجمه شمس پور

فوق تخصص نفرولوژی

 

دکتر مریم السادات موسوی

فوق تخصص نفرولوژی