۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

بخش خون و سرطان (هماتولوژی)

دکتر بهجت کلانتری خاندانی

فوق تخصص خون و سرطان و بالغین

دکتر علی نعمتی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکتر وحید معاضد

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکتر سید محمد ابراهیم پورحسینی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

 

 بخش جنرال داخلی

دکتر طیبه برهانی نژاد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر نفیسه پیشگویی

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر محبوبه اسدی زرندی

متخصص بیماریهای داخلی