۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

ارکان گروه داخلی

شورای گروه داخلی

دبیر شورا

مدیر گروه داخلی

اعضاء

اعضای هیئت علمی گروه داخلی

شرح وظایف

مدیریت گروه داخلی

ریاست

مدیر گروه داخلی

شرح وظایف

شورای آموزشی

ریاست شورا

دکتر رستم یزدانی

دبیر شورا

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

اعضاء

دکتر مهدی حیاتبخش عباسی ، دکتر فرهاد صراف زاده ، دکتر جلال آزمندیان ، دکتر میترا ثمره فکری ، دکتر مژگان سنجری ، دکتر جمیله عطاپور ، دکتر بهجت کلانتری ، دکتر سارا شفیعی پور ، دکتر آبنوس مختاری

 

شرح وظایف

 

1- نظارت بر اجرای برنامه آموزشی دستیاران گروه داخلی 2- تعیین محتوا و زمان برگزاری برنامه امتحان و نظارت بر روند طرح و تصحیح سوالات امتحانی 3- نظارت بر طرح سوالات امتحانی و برگزاری آزمونها با همکاری گروه 4- راهنمایی و تعیین مطالب کنفرانس ها و ژورنال کلاب دستیاران 5- برنامه ریزی و نظارت بر گزاری برنامه های آموزشی گروه 6- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به گروه

شورای پژوهشی

ریاست شورا

دکتر محمدحسین گذشتی

دبیر شورا

دکتر محمدحسین گذشتی

اعضاء

دکتر علی نعمتی ، دکتر احمد شفاهی ، دکتر صدیف درویش مقدم ، دکتر میترا ثمره فکری ، دکتر مژگان سنجری ، دکتر مهدیه خلیلی زاده

شرح وظایف