۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

مسئولین گروه داخلی

مسئولین آموزشی

مسئول آموزش دانشجویی : دکتر فرزانه یزدی یحیی آبادی

شرح وظایف:

برنامه ریزی چرخش دانشجویان در بخش های داخلی

نظارت برنحوه آموزش دانشجویان در بخش های داخلی

نظارت بر اجرای کوریکولوم آموزشی دانشجویی در دوره داخلی

ارزشیابی کیفیت آموزشی دانشجویان

انجام ارزشیابی پایان دوره واعلام نتایج به گروه

 

مسئول آموزش انترنی : دکتر طیبه برهانی نژاد

شرح وظایف:

برنامه ریزی چرخش انترن ها در بخش های داخلی

نظارت برنحوه آموزش انترن ها در بخش های داخلی

نظارت بر اجرای کوریکولوم آموزشی انترنی در دوره داخلی

ارزشیابی کیفیت آموزشی انترن ها

انجام ارزشیابی پایان دوره واعلام نتایج به گروه

 

مسئول آموزش دستیاری : دکتر مهدی حیاتبخش عباسی

شرح وظایف:

نظارت بر اجرای کوریکولوم تخصصی داخلی

اعلام نظروپیشنهاد برای ارتقای کیفیت آموزش دستیاری واجرای کوریکولوم

اجرای ارزشیابی میان دوره ای دستیاران

پیگیری امورمرتبط با دستیاری

برنامه ریزی برای ارتقاء امورآموزشی و جبران کاستیها

رسيدگي به كليه شكايات و يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و تحقيق جهت كشف واقع از مطلعين و گوا هان

دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع

تحقيق و مصاحبه و تفهيم تخلف به دانشجو

ملاحظه كليه استعلامها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به استعلامات

حفظ و نگهداري كليه پروندههاي شوراي انضباطي

تصمیم گیری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه در زمینه امور آموزشی

اعلام نظر در باره موضوعاتی که شورای دانشگاه یا معاونتها دانشگاه ارجاع می دهد

بررسی پیشنهاد های وارده در زمینه برنامه های آموزشی پژوهشی و درمانی برای تمام رده های آموزشی

بررسی کیفیت روند آموزشی پژوهشی و درمانی در بخشهای داخلی و نظارت بر اجرای برنامه های موظف و دستورالعمل ها

پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی گروه

تصمیم گیری در مورد مسائل عمده آموزشی پژوهشی و درمانی جاری در گروه

اعلام نظر در مورد واگذاری مسئولیتهای گروه به افراد واجد شرایط طبق ضوابط

اعلام نظر مشورتی به مدیر گروه برای امور جاری

تشکيل و اداره جلسات و پيگيری مصوبات شورای گروه

نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی درمانی و پژوهشی

پیش بینی نیاز ها و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

ایجاد هماهنگی بين بخشها و گروهها

پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه

ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

بررسی مسائل آموزشی گروه و نظارت بر اجرای آنها

بررسی و رسیدگی مسائل جاری آموزشی

برنامه ریزی برای ارتقاء امورآموزشی و جبران کاستیها

 

 

دبیر شورای آموزشی : دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

شرح وظایف:

کمک به مدیر گروه دربرنامه ریزی واجرای امور آموزشی

تشکیل جلسات شورا و مدیریت آنها

نظارت برحسن اجرای مصوبات

نظارت بر اجرای ارزشیابی ها

ارائه طرح های نوین آموزشی به شورای گروه داخلی

همکاری و همفکری با مدیر گروه در امور جاری آموزشی و تصمیم گیری های استراتژیک

پيشنهاد اهداف و خط مشي كلي پژوهشي گروه

برنامه ریزی برای انجام پزوهشهای هدفمند

تهيه و تدوين برنامه‌ها و آئين نامه‌هاي پژوهشي گروه

بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي گروه

ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی جهت بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه

بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان واعضای هیئت علمی برای برآوردن نیازهای پژوهشی گروه

برنامه ریزی برای همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه

استفاده از نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي مورد نظر گروه

برنامه ريزي براي فرصت‌هاي مطالعاتي

ارزشيابي طرح‌هاي خاتمه يافته در گروه

 

مسئولین پژوهشی

دبیر شورای پژوهشی : دکتر محمدحسین گذشتی

شرح وظایف:

کمک به مدیر گروه دربرنامه ریزی واجرای امور پژوهشی

تشکیل جلسات شورای پژوهشی و مدیریت آنها

بررسی طرحهای تحقیقاتی و اعلام نظردرباره آنها

برنامه ریزی برای حفظ پویایی پژوهشی گروه

 

مسئولین بخش های آموزشی

ریاست بخش اورژانس : دکتر سارا شفیعی پور

ریاست بخش داخلی عمومی : دکتر طیبه برهانی نژاد

ریاست بخش غدد : دکتر مژگان سنجری

ریاست بخش عفونی : دکتر فرهاد صراف زاده

ریاست بخش گوارش : دکتر سید صدر الدین لهسایی

ریاست بخش گوارش : دکتر مهدی حیاتبخش عباسی

ریاست بخش ریه : دکتر میترا ثمره فکری

ریاست بخش ریه : دکتر احمد شفاهی

ریاست بخش خون و سرطان : دکتر بهجت کلانتری

ریاست بخش کلیه : دکتر جلال آزمندیان

ریاست بخش بیماریهای مفصلی و رماتیسم : دکتر جمیله عطاپور

شرح وظایف:

برنامه ریزی برای انجام امور آموزشی درمانی وپژوهشی بخش

نظارت براجرای امور آموزشی درمانی وپژوهشی بخش

اعلام نیازهای بخش به مسئولین مربوطه وپیگیری درجهت رفع آنها