۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
چشم انداز گروه داخلی

 

 

مابرآنیم با تربیت متخصصین داخلی توانمند و متعهد در زمینه ی پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای داخلی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه و

رفع معضلات بهداشتی ودرمانی جامعه، درکشور جایگاه ممتاز داشته باشیم .