۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همت آقایان دکتر محمد حسن صالحی کرمانی، دکتر فریدون نوحی، دکتر ایرج شریفی و دکتر حیدری در سال (1361) راه اندازی گردید. در آن زمان ریاست بخش داخلی با جناب آقای دکتر محمد حسن صالحی کرمانی بود که بطور هم زمان ریاست بیمارستان کرمان درمان را نیز بعهده داشتند.

 

با پیوستن اینجانب دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی به جمع دوستان گروه داخلی، مدیریت گروه به اینجانب در بیمارستان کرمان درمان سابق محول گردید. (پس از آغاز به تحصیل دانشجویان گروه پزشکی به دنبال وقفه تحصیلی به دلیل انقلاب فرهنگی)  سال 1362 گروه داخلی شامل آقایان دکتر نوحی (متخصص قلب)، دکتر حیدری (متخصص قلب)، دکتر احمد محبـی (متخصص قلب)، دکتر محمد بخشنده (متخصص قلب)، دکتر ارفرطوسی (مختصص داخلی قلب)، دکتر کریمی ( متخصص عفونی)، دکتر محمد حسن صالحی کرمانی (متخصص داخلی – گوارش) بود. ضمناً آقای دکتر حسنی متخصص داخلی از رفسنجان و پزشکان  مشمول طرح یک ماه مناطق جنگی عمدتاً فعالیت های آموزشی و درمانی خود را در بیمارستان کرمان درمان انجام میدادند.

 

در آن روزها به دلیل نبودن اینترن– دانشجو– دستیار تمام کارهای درمانی و آموزشی کشیک بخشهای داخلی به عهده اساتید بود و کار سنگینی به عهده آنها بوده و هیچگونه مطبی درکار نبود.

 

در سالهای بعد آقایان دکتر فکری (متخصص پوست)- دکتر سید صدرالدین لهسایی (فوق تخصص گوارش)– دکتر اورندی به گروه پیوستند و در طول زمان آقایان دکتر محمد پژوهی– دکتر درخشان– دکتر مقدسی– دکتر غلامعباس سلاجقه– دکتر شیخ اسلامی و دکتر سینا مرادمند بدیع– خانم دکتر رسولی نژاد– آقای دکتر محمد علی  شفا– دکتر منتظری– دکتر اکبر حمزه ای مقدم– دکتر حسینعلی ابراهیمی به جمع گروه اضافه شدند.

 

بعد از اتمام طرح بسیاری از پزشکان از کرمان به تهران و سایر شهرستانها مهاجرت نمودند.

 

در آن موقع گروه داخلی شامل زیر مجموعه های قلب – اعصاب – پوست  بود. پس از اولین دوره اینترنی با کسب مجوز از وزارت خانه تعدادی از فارغ التحصیلان ممتاز به صورت مستقیم (straight ) دوره دستیاری خود را بطور مشروط 2 سال در کرمان و یک سال در خارج از کرمان (سالهایی که دوره تخصصی  داخلی 3 ساله بود) شروع نمودند. تعدادی دیگر دوره دستیاری خود را در رشته های قلب، ارتوپدی و ........ در تهران آغاز کردند.

 

اولین دوره فارغ التحصیلی پزشکی عمومی در سال 1365 و اولین گروه فارغ التحصیلی متخصص داخلی در سال 1368 می باشد و پس از آن علیرغم مشکلات فراوان بخش داخلی ادامه فعالیت داد و اکثریت کسانی که در گروه داخلی فعالیت می کنند بخشی از تحصیل خود را در کرمان داشته اند.

مدیران گروه داخلی آقایان دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی – دکتر درخشان – دکتر سینا مرادمند بدیع – دکتر حمزه ای مقدم – دکتر صدرالدین لهسایی – دکتر صدیف درویش مقدم – دکتر مهدی حیاتبخش – دکتر محمدرضا شکیبی بوده اند که بعضی آز انها به تناوب مسئولیتهای فوق را بعهده داشته اند

 

هم اکنون گروه داخلی شامل بخشهای  عفونی، داخلی عمومی و اورژانس و بخشهای فوق تخصصی – ریه – غدد – گوارش – نفرولوژی – روماتولوژی – خون و انکولوژی می باشد.

 

 

همکاران شاغل در گروه داخلی:

  • بخش ریه : 4نفر فوق تخصص – 1نفر متخصص داخلی با گرایش ریه
  • بخش گوارش5 نفر فوق تخصص – 1 نفر متخصص داخلی با گرایش گوارش
  • بخش غدد4 نفر فوق تخصص
  • بخش  نفرولوژی : 3 نفر فوق تخصص
  • بخش روماتولوژی : 3 نفر فوق تخصص + 1 نفر متخصص داخلی با گرایش روماتولوژی
  • بخش اورژانس : 2 نفر متخصص داخلی- 1 نفر طب اورژانس – 1 نفر مسمومیت
  • بخش  عفونی : 4 نفر متخصص عفونی
  • بخش خون : 3 نفر فوق تخصص
  • بخش داخلی عمومی: 3 نفر متخصص داخلی 

رشته های پوست، قلب و اعصاب در طولها سالهای گذشته از گروه داخلی جدا شده است و هر کدام گروه جداگانه ای  را تشکیل داده اند و به تربیت دستیار تخصصی مشغول هستند.

 

                                                                                  با آرزوی موفقیت روزافزون گروه داخلی


                                                                                    دکتر سید عبدالرحیم حبیبی خراسانی 


                                                                              زمستان 1390