۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

بازديد كننده محترم، شما مي توانيد به طريق زير با گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان ارتباط برقرار نماييد.

 

آدرس :

بزرگراه امام خمینی ، پردیسه افضلی پور ، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ، دفتر گروه داخلی

 

صندوق پستی:

7616913911

 

شماره تماس :

31328325 (034)

 

نمابر :

33257477 (034)

 

نشانی الکترونیکی :

http://www.kmu.ac.ir/fa/img

 

پست الکترونیکی :

 

infoimg@kmu.ac.ir