۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
تاریخ آزمون های دستیاری 98-99
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر
تاریخ آزمون های دستیاری 98-99
تاریخ آزمون های دستیاری 98-99
مراسم روز پزشک شهریور 96
۱۳۹۸ پنج شنبه ۷ آذر
مراسم روز پزشک شهریور 96
مراسم روز پزشک شهریور 96
سایت آموزشی گروه داخلی
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
سایت آموزشی گروه داخلی
سایت آموزشی گروه داخلی
برگزاری آزمون الکترونیک میان دوره دستیاران
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ آذر
برگزاری آزمون الکترونیک میان دوره دستیاران
برگزاری آزمون الکترونیک میان دوره دستیاران
بازدید نمایندگان وزارتخانه (دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر محمدحسین دباغ منش، دکتر محمدجواد احسانی و خ...
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ آذر
بازدید نمایندگان وزارتخانه (دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر محمدحسین دباغ منش، دکتر محمدجواد احسانی و خانم مریم میلاد) از گروه داخلی در تاریخ 12مردادماه 96
بازدید نمایندگان وزارتخانه (دکتر سیدعلی جواد موسوی، دکتر محمدحسین دباغ منش، دکتر محمدجواد احسانی و خانم مریم میلاد) از گروه داخلی در تاریخ 12مردادماه 96